Monodzukuri Bases

制造网点

TOA Technical Co.,LTD.(Japan / Sakai, Tokorozawa, Aizu, Aizuwakamatsu)

Sakai Office
PHONE +81-72-369-1117 FAX +81-72-369-1118 2-3-5, Mokuzai-dori, Miharu-ku, Sakai-shi, Osaka 587-0042 Japan
Tokorozawa Office
PHONE +81-4-2944-7515 FAX +81-4-2944-7509 39-1 Ueyasumatsu, Tokorozawa-shi, Saitama 359-0025 Japan
Aizukogen Factory
PHONE +81-241-65-5181 FAX +81-241-65-5171 911-10 AzaSorima, OazaTakinohara, Minamiaizumachi, Minamiaizugun, Fukushima 967-0015 Japan
Aizuwakamatsu Factory
PHONE +81-242-36-7680 FAX +81-242-36-7681 291 Mondenmachikogyodanchi, Aizuwakamatsu-shi, Fukushima 965-0845 Japan
工厂说明

以电线线束制造为主轴事业,
提供高附加值产品。

从电线线束至周边设备的组装领域
开展电子设备的委托生产服务。
制造摄像机用线束ASSY、连接器、电梯的长尺寸线缆、
半导体制造装置的大电流线缆等。

 

工厂设备

計测量尺、切割、压合、焊接工序自动化,
实现稳定的品质和生产。

半自动压合机、塗布器(Applicator )以及测量卷取切割机、
全自动单侧焊锡单侧压合装置、自动焊接装置一应俱全。

项目的咨询

关于产品的特性、用途、服务敬请随时咨询。